Lễ tôn vinh Giải thưởng sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu 2014 lần thứ nhất

Lễ tôn vinh Giải thưởng sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu 2014 lần thứ nhất