Thư chúc mừng Ban Tổ chức và các doanh nghiệp của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

26/01/2015 16:23

Nhân dịp Bộ Công Thương, các Bộ, ngành liên quan và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trao Giải thưởng "Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2014 - lần I, ông Nguyễn Thiện Nhân Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đã gửi thư chúc mừng tới Ban tổ chức và các doanh nghiệp đạt Giải, Ban tổ chức trân trọng đăng toàn văn bức thư:

Các bài đã đăng: