Danh sách 100 doanh nghiệp đạt Giải thưởng sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu lần thứ I

05/03/2015 16:49

Ngày 27/02/2015 , Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa đã ký Quyết định số  1777/QĐ-BCT về việc công nhận các Doanh nghiệp đạt Giải thưởng “Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”  năm2014 - lần thứ I. Dưới đây là danh sách 100 doanh nghiệp đat giải.

 

 

 

Các bài đã đăng: