Thể lệ

THỂ LỆ XÉT, TÔN VINH

I. Điều kiện tham dự của doanh nghiệp

       1. Các doanh nghiệp được tham dự xét tôn vinh và trao giải thưởng trên cơ sở đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương và các Sở Công Thương, Hiệp hội ngành hàng/ngành nghề hoặc các doanh nghiệp tự ứng cử.

       2. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, lao động, đất đai, xây dựng, đấu thầu, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh an toàn lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động.

       3. Tổ chức sản xuất, kinh doanh ổn định và phát triển. Đảm bảo đời sống, việc làm ổn định cho người lao động.

       4. Chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính, thuế và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

       5. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, dịch vụ, về sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật khác có liên quan.

       6. Thực hiện nghiêm các quy định khác của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp.

       7. Tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thông qua các hoạt động tuyên truyền, xúc tiến thương mại, sáng tạo trong tổ chức, phối hợp thực hiện các chương trình quảng bá hàng sản xuất trong nước với quy mô cả nước, chú trọng đến vùng sâu, vùng xa.

       8. Có thời gian hoạt động kể từ khi được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập doanh nghiệp và cấp đăng ký kinh doanh từ 05 năm trở lên.

II. Tiêu chí xét tặng Giải thưởng đối với doanh nghiệp

       1. Tiêu chí bắt buộc

       a)  Doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, phân phối sản phẩm thương hiệu Việt, cung ứng dịch vụ thương hiệu Việt có chất lượng tốt tại thị trường trong nước;

       b) Doanh nghiệp đã tích cực tham gia Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;

       c) Thương hiệu có uy tín trên thị trường trong nước;

       d) Chất lượng dịch vụ tốt, giá cả hợp lý, phong cách phục vụ văn minh;

       đ) Chiến lược kinh doanh hướng tới thị trường trong nước có khả năng cạnh tranh cao, phát triển bền vững, duy trì đà tăng trưởng;

       e) Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

       2. Tiêu chí xem xét thêm

       a) Các sản phẩm, dịch vụ có áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến, các sáng chế mới…; doanh nghiệp tham gia các Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn; Bình ổn thị trường;…      

       b) Ưu tiên sử dụng hàng hóa sản xuất trong nước khi thực hiện mua sắm trang bị phương tiện làm việc, hoạt động.

       c) Tỷ lệ nguyên, vật liệu nội địa trong cấu thành sản phẩm, hàng hóa đạt mức cao;

       d) Đã có thành tích khen thưởng bằng các hình thức gồm: Giấy chứng nhận, giải thưởng và Bằng khen …

       đ) Các doanh nghiệp đạt giải “Thương hiệu Quốc gia năm 2014, 2016”; “Thương mại Dịch vụ Việt Nam - Vietnam Top Trade Services Awards 2013, 2016”;