Thể lệ

TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG

 

     I. Điều kiện tham dự của doanh nghiệp

       1. Các doanh nghiệp được tham dự xét tôn vinh và trao giải thưởng trên cơ sở đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Sở Công Thương, Hiệp hội ngành hàng/ngành nghề hoặc các doanh nghiệp tự ứng cử.

       2. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, lao động, đất đai, xây dựng, đấu thầu, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh an toàn lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động.

       3. Tổ chức sản xuất, kinh doanh ổn định và phát triển.

       4. Chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính, thuế và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

       5. Đảm bảo đời sống, việc làm ổn định cho người lao động.

       6. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và pháp luật về sở hữu trí tuệ.

       7. Thực hiện nghiêm các quy định khác của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp.

       8. Tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thông qua các hoạt động tuyên truyền, xúc tiến thương mại thị trường trong nước, sáng tạo trong tổ chức, phối hợp thực hiện các chương trình quảng bá hàng sản xuất trong nước với quy mô cả nước, chú trọng đến vùng sâu, vùng xa.

   II. Tiêu chí xét tặng Giải thưởng đối với doanh nghiệp

       1. Tiêu chí bắt buộc

       a)  Doanh nghiệp thương hiệu Việt, sản xuất kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ phục vụ thị trường trong nước;

       b) Doanh nghiệp tích cực tham gia Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;

       c) Thương hiệu có uy tín trên thị trường trong nước;

       d) Chiến lược kinh doanh hướng tới thị trường trong nước có khả năng cạnh tranh cao, phát triển bền vững, duy trì đà tăng trưởng;

       đ) Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

       2. Tiêu chí xem xét thêm

       a) Các sản phẩm, hàng hóa có áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến, các sáng chế mới…; doanh nghiệp tham gia các Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn;

       b) Ưu tiên sử dụng hàng hóa sản xuất trong nước khi thực hiện mua sắm trang bị phương tiện làm việc, hoạt động.

       c) Tỷ lệ nguyên, vật liệu nội địa trong cấu thành sản phẩm, hàng hóa đạt mức cao;

       d) Chất lượng dịch vụ tốt, giá cả hợp lý, phong cách phục vụ văn minh;

       đ) Thành tích đã được khen thưởng gồm: Giấy chứng nhận, giải thưởng và Bằng khen của Trung ương và địa phương (nếu có);

       e) Các doanh nghiệp đạt giải: "Thương hiệu Quốc gia - Vietnam Value" và "Thương mại Dịch vụ Việt Nam - Vietnam Top Trade Services Awards" những năm gần đây.