ĐĂNG KÝ THAM GIA GIẢI THƯỞNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, THƯƠNG HIỆU VIỆT TIÊU BIỂU 2017

Thủ tục đăng ký gồm 2 bước:
1. Khai báo thông tin đăng ký theo mẫu bên dưới.
2. Đính kèm hồ sơ đăng ký. Nếu bạn chưa khai báo "Hồ sơ đăng ký", hãy bấm vào đây để tải hồ sơ và hoàn thành thủ tục trước khi thực hiện đăng ký online.
1. KHAI BÁO THÔNG TIN ĐĂNG KÝ:
Tên công ty * :
Lĩnh vực hoạt động * :
Địa chỉ *:
Fax:
Website:
Điện thoại liên hệ * :
Đại diện công ty * :
Chức vụ *:
Người liên lạc * :
Email:
Những trường có dấu * yêu cầu bắt buộc nhập.
Bằng cách bấm vào nút đăng ký quý khách đã đồng ý với các điều khoản và thể lệ chương trình của chúng tôi.
Mỗi doanh nghiệp chỉ được đăng ký một lần, trong trường hợp có bất kỳ nguyên nhân gì ảnh hưởng đến quá trình đăng ký vui lòng gọi cho chúng tôi theo địa chỉ chân trang để được giúp đỡ.
2. ĐÍNH KÈM HỒ SƠ ĐĂNG KÝ:
File đính kèm:
Chấp nhận file dạng *.doc, *.docx, *.zip, *,rar.
Đặt tên file đính kèm theo mẫu, không khoảng cách, Tiếng Việt không dấu.
Ví dụ: Daidiencongty_hosodangky.doc (hoặc các đuôi file cho phép ở trên)